Chrobak, M. (2021) “O normę dla bibliografii przekładów”, Między Oryginałem a Przekładem, 22(3(33), pp. 113–126. doi: 10.12797/MOaP.22.2016.33.09.