Bednarczyk, A. (2016) “Rozważania o normie i tłumaczeniu”, Między Oryginałem a Przekładem, 22(3(33), pp. 127–142. doi: 10.12797/MOaP.22.2016.33.10.