Warmuzińska-Rogóż, J. (2021) “Norma i proces przekładu a nowe wyzwania tłumaczeniowe, czyli o kanadyjskiej hybrydyczności literatury i możliwościach jej przekładu”, Między Oryginałem a Przekładem, 22(4(34), pp. 25–38. doi: 10.12797/MOaP.22.2016.34.03.