Niziołek, R. (2016) “Brak normy jako norma: Gombrowicz „tłumaczy” Ferdydurke”, Między Oryginałem a Przekładem, 22(4(34), pp. 39–65. doi: 10.12797/MOaP.22.2016.34.04.