Jędrzejko, P. and Salmeri, C. (2016) “Odpowiedzialność przekładoznawcy, czyli o normatywności i granicach interpretacyjnej swobody tłumacza (przypadek Johna le Carré)”, Między Oryginałem a Przekładem, 22(4(34), pp. 67–93. doi: 10.12797/MOaP.22.2016.34.06.