Szwebs, W. (2021) “Tłumacz jako marka? O tym, co zastąpiło kryteria w internetowej recepcji przekładu Wielkiego Gatsby’ego Francisa Scotta Fitzgeralda”, Między Oryginałem a Przekładem, 22(4(34), pp. 95–116. doi: 10.12797/MOaP.22.2016.34.07.