Bibik, B. (2016) “Przekłady starożytnych utworów dramatycznych – w zgodzie czy wbrew normom? Kilka refleksji o tradycji przekładoznawczej w Polsce”, Między Oryginałem a Przekładem, 22(4(34), pp. 117–134. doi: 10.12797/MOaP.22.2016.34.08.