Szumański, B. (2021) “Norma w tłumaczeniu a poczucie utraty – próba psychoanalitycznej refleksji nad doświadczeniem przekładu”, Między Oryginałem a Przekładem, 22(4(34), pp. 135–149. doi: 10.12797/MOaP.22.2016.34.09.