Bednarczyk, A. (2015) “Taras Bulba Mikołaja Gogola a tłumaczenie kozackiej przestrzeni kulturowej”, Między Oryginałem a Przekładem, 21(1/27), pp. 25–40. doi: 10.12797/MOaP.21.2015.27.03.