Boguta, P. (2021) “Japonia w polskim przekładzie Diamentowej karocy Borisa Akunina, czyli o problematyce trzeciej kultury w przekładzie literackim”, Między Oryginałem a Przekładem, 21(1(27), pp. 57–76. doi: 10.12797/MOaP.21.2015.27.05.