Brzozowski, J. and Jastrzębska, A. (2015) “Przedmowa”, Między Oryginałem a Przekładem, 22(2(28), pp. 7–8. doi: 10.12797/MOaP.21.2015.28.01.