Majkiewicz, A. (2021) “Kontekst kulturowy – balast dla oryginału czy szansa dla przekładu?”, Między Oryginałem a Przekładem, 22(2(28), pp. 27–42. doi: 10.12797/MOaP.21.2015.28.03.