Siwiec, P. (2021) “Ignacy Krasicki po arabsku: Analiza krytyczna przekładu Karola Załuskiego”, Między Oryginałem a Przekładem, 22(2(28), pp. 43–54. doi: 10.12797/MOaP.21.2015.28.04.