Pamięta‑Borkowska, J. (2021) “„Przekład jako doświadczenie obcego” w kontekście przekładów literatury fantasy”, Między Oryginałem a Przekładem, 22(2(28), pp. 73–87. doi: 10.12797/MOaP.21.2015.28.06.