Gołek‑Sepetliewa, D. (2021) “Hadżi Dimityr Christo Botewa – obce elementy kulturowe w polskich przekładach”, Między Oryginałem a Przekładem, 22(2(28), pp. 107–121. doi: 10.12797/MOaP.21.2015.28.08.