Adamowicz‑Pośpiech, A. (2021) “Dialekt, idiolekt i lapsolekt w tłumaczeniu”, Między Oryginałem a Przekładem, 22(3(29), pp. 9–21. doi: 10.12797/MOaP.21.2015.29.02.