Mitura, M. (2021) “Stylizacja na dziewięćdziesiąt dziewięć sposobów: Raymond Queneau według Jana Gondowicza”, Między Oryginałem a Przekładem, 22(3(29), pp. 23–34. doi: 10.12797/MOaP.21.2015.29.03.