Bednarczyk, A. (2021) “Idiolekt w przekładzie”, Między Oryginałem a Przekładem, 22(3(29), pp. 55–68. doi: 10.12797/MOaP.21.2015.29.05.