Pytlak, M. (2021) “Tłumacz między idiolektami: Kilka uwag na temat dylematów towarzyszących przekładowi mowy postaci operowych”, Między Oryginałem a Przekładem, 22(3(29), pp. 85–95. doi: 10.12797/MOaP.21.2015.29.07.