Pytlak, M. (2015) “Tłumacz między idiolektami: Kilka uwag na temat dylematów towarzyszących przekładowi mowy postaci operowych”, Między Oryginałem a Przekładem, 21(3/29), pp. 85–95. doi: 10.12797/MOaP.21.2015.29.07.