Muszyńska‑Andrejczyk, A. (2021) “Mozartowski Don Giovanni – przegląd wybranych przekładów librett i kwestia stylizacji”, Między Oryginałem a Przekładem, 22(3(29), pp. 97–105. doi: 10.12797/MOaP.21.2015.29.08.