Czubińska, M. (2015) “Stylizacja na język potoczny w tłumaczeniu kanadyjskiej dramaturgii mniejszościowej na przykładzie polskiej wersji sztuki La Défaite Georges’a Bugneta”, Między Oryginałem a Przekładem, 21(4(30), pp. 9–23. doi: 10.12797/MOaP.21.2015.30.02.