Chrobak, M. (2015) “O zdrobnieniach w twórczości Maria Vargasa Llosy słóweczek kilka”, Między Oryginałem a Przekładem, 21(4/30), pp. 41–54. doi: 10.12797/MOaP.21.2015.30.04.