Białek, E. (2015) “Słów kilka o kolokwializacji w oryginale i przekładzie”, Między Oryginałem a Przekładem, 21(4(30), pp. 55–68. doi: 10.12797/MOaP.21.2015.30.05.