Manasterska‑Wiącek, E. (2015) “Od stylizacji do błędu w przekładzie”, Między Oryginałem a Przekładem, 21(4(30), pp. 69–88. doi: 10.12797/MOaP.21.2015.30.06.