Gonigroszek, D. (2015) “Analiza kognitywna zmian stylistycznych w przekładzie Perły Johna Steinbecka”, Między Oryginałem a Przekładem, 21(4(30), pp. 89–105. doi: 10.12797/MOaP.21.2015.30.07.