Salmeri, C. (2015) “Problem stylizacji w tłumaczeniu dzieł Witolda Gombrowicza: Przegląd badań nad angielskimi i włoskimi przekładami”, Między Oryginałem a Przekładem, 21(4(30), pp. 139–152. doi: 10.12797/MOaP.21.2015.30.10.