Brzozowski, J. (2015) “Czy wolno nie stylizować?”, Między Oryginałem a Przekładem, 21(4(30), pp. 165–177. doi: 10.12797/MOaP.21.2015.30.12.