Ziomek, M. . (2014) “O przekładach Boskiej komedii Dantego na język rosyjski”, Między Oryginałem a Przekładem, 20(4/26), pp. 151–158. doi: 10.12797/MOaP.20.2014.26.09.