Bednarczyk, A. (2013) “Dydaktyka przekładu na studiach filologicznych – ideały, marketing, potrzeby rynku?”, Między Oryginałem a Przekładem, 19(1/2(19/20), pp. 11–22. doi: 10.12797/MOaP.19.2013.19-20.02.