Michałowski, P. (2013) “Raport MAK a dydaktyka przekładu tekstów specjalistycznych”, Między Oryginałem a Przekładem, 19(3/21), pp. 83–92. doi: 10.12797/MOaP.19.2013.21.05.