Bednarczyk, A. (2020) “Interdyscyplinarność i przekład – kilka możliwych odpowiedzi”, Między Oryginałem a Przekładem, 26(4 (50), pp. 11–30. doi: 10.12797/MOaP.26.2020.50.01.