Gumul, E. (2021) “O metodzie badawczej zapożyczonej z psychologii, czyli jak zaprojektować i przeprowadzić badanie za pomocą metody protokołów retrospektywnych w tłumaczeniu symultanicznym”, Między Oryginałem a Przekładem, 26(4 (50), pp. 31–54. doi: 10.12797/10.12797/MOaP.26.2020.50.02.