Kruk-Junger, K. (2021) “Kompetencje miękkie tłumacza w ujęciu interdyscyplinarnym”, Między Oryginałem a Przekładem, 26(4 (50), pp. 55–72. doi: 10.12797/MOaP.26.2020.50.03.