Kaźmierczak, M. (2020) “Obraz Francji w wybranych rosyjskich przekładach ‘A Sentimental Journey’ Sterne’a”, Między Oryginałem a Przekładem, 26(4 (50), pp. 113–134. doi: 10.12797/MOaP.26.2020.50.06.