Warmuzińska-Rogóż, J. (2018) “Od przekładu do twórczości, czyli o quebeckich feministkach, anglokanadyjskich tłumaczkach i przekładowym continuum”, Między Oryginałem a Przekładem, 24(2 (40), pp. 65–77. doi: 10.12797/MOaP.24.2018.40.04.