Dziwisz, M. . (2021) “„I tu leży wampir pogrzebany” – powiedzenia, przysłowia, frazeologizmy w przekładach wybranych utworów Andrzeja Sapkowskiego na język rosyjski”, Między Oryginałem a Przekładem, 27(1 (51), pp. 11–26. doi: 10.12797/MOaP.27.2021.51.01.