Łapiński, P. . (2021) “Wespół w zespół: Czynnik ludzki jako element francuskiego triumfu Zygmunta Miłoszewskiego”, Między Oryginałem a Przekładem, 27(1 (51), pp. 53–66. doi: 10.12797/MOaP.27.2021.51.03.