Manasterska-Wiącek, E. . (2021) “O wyzwaniach, przed jakimi staje tłumacz literatury dla dzieci”, Między Oryginałem a Przekładem, 27(1 (51), pp. 67–85. doi: 10.12797/MOaP.27.2021.51.04.