Mitura, M. . (2021) “Powtórzenie w oryginale, powtórzenie w przekładzie: Uwagi o zjawisku repetycji na materiale ‘Dukli’ Andrzeja Stasiuka i jej wersji francuskiej”, Między Oryginałem a Przekładem, 27(1 (51), pp. 87–108. doi: 10.12797/MOaP.27.2021.51.05.