Warmuzińska-Rogóż, J. . (2021) “Gdy autorka staje się tłumaczką, a tłumaczka autorką: ‘Le désert mauve’ Nicole Brossard w przekładzie Susanne de Lotbinière-Harwood”, Między Oryginałem a Przekładem, 27(1 (51), pp. 109–124. doi: 10.12797/MOaP.27.2021.51.06.