Zalewska-Jura, H. . (2021) “Sekret Chloris, czyli o greckich antroponimach w ‘Pieśniach’ Horacego”, Między Oryginałem a Przekładem, 27(1 (51), pp. 125–138. doi: 10.12797/MOaP.27.2021.51.07.