Tanuszewska, L. (2021) “Słownictwo specjalistyczne w prozie Olgi Tokarczuk jako wyzwanie translatorskie”, Między Oryginałem a Przekładem, 27(2 (52), pp. 135–143. doi: 10.12797/MOaP.27.2021.52.07.