Rizzi, G. (2021) “African and Rwandan Translations of the Bible”, Między Oryginałem a Przekładem, 27(3(53), pp. 85–102. doi: 10.12797/MOaP.27.2021.53.05.