de Regt, L. J. . (2021) “Translating Biblical Poetry as Poetry”, Między Oryginałem a Przekładem, 27(3(53), pp. 103–116. doi: 10.12797/MOaP.27.2021.53.06.