Rucińska, A. « R. » (2022) “Traductrice amoureuse ? La correspondance Guze–Camus”, Między Oryginałem a Przekładem, 28(3(57), pp. 45–57. doi: 10.12797/MOaP.28.2022.57.03.