Solová, R. . (2022) “„Przyjaciele polskich książek” i „słudzy doskonałości”: Sylwetki tłumaczy w miesięczniku Polska (1970-1981)”, Między Oryginałem a Przekładem, 28(3(57), pp. 59–77. doi: 10.12797/MOaP.28.2022.57.04.