Warmuzińska-Rogóż, J. (2022) “Krzysztof Jarosz – traducteur multifonctionnel: À propos de la collection Frankofonia Literaria”, Między Oryginałem a Przekładem, 28(3(57), pp. 79–103. doi: 10.12797/MOaP.28.2022.57.05.