Sonnenberg-Musiał, K. (2022) “Z japońskiej perspektywy: O wpływach zachodnich w opowiadaniach Rintarō Moriego (Ōgaia)”, Między Oryginałem a Przekładem, 28(4/58), pp. 127–139. doi: 10.12797/MOaP.28.2022.58.06.