Majtczak, T. (2022) “Kilka uwag o japońskim przekładzie Pieśni o zamordowanym żydowskim narodzie Jicchoka Kacenelsona”, Między Oryginałem a Przekładem, 28(4(58), pp. 141–155. doi: 10.12797/MOaP.28.2022.58.07.