Hejwowski, K. and Szczęsny, A. (2017) “Przedmowa”, Między Oryginałem a Przekładem, 23(3 (37), p. 7. doi: 10.12797/MOaP.23.2017.37.00.